Möjligheter

ÖPPET FÖR MÖJLIGHETER!

 Samlingsplatser ute

-för möten och måltider.

Vy från stora plan

Fasta eldplatser

-för lägerbål, grillning och primitiv matlagning.

Fast vindskydd

– beläget ca 200 m från friluftsgården.

Stor plan

-för friluftsaktiviteter som olika bollspel mm.

Friluftskyrka med klockstapel