Styrelsen

Här finns kontaktinformation till Göransborgsstiftelsens styrelse

Anders Jehander

Bokningsansvarig
E-post: bokning@goransborg.se

Bo Malmström

Ledamot
E-post:

Calle Stihl

Ordförande
E-post:

Catarina Svensson

Ledamot
E-post:

Joakim Pålsson

Ledamot
E-post:

Johan Andersson

Vice Ordförande
E-post:

Lars-Ingmar Ohlsson

Ledamot
E-post:

Patrik Brander

Ledamot
E-post:

Roger Persson

Kassör
E-post: