Årsmöte 2019

Göransborgsstiftelsen har härmed nöjet att inbjuda Intressenter och

Intresserade till årsmöte den 25:e april 2019 kl 19.00 på Göransborg.

Till detta årsmöte vill vi att Ni anmäler er senast den 18:onde april 2019

till info@goransborg.se

VARMT VÄLKOMMEN

Styrelsen