Scouterna

Göransborgs Friluftsgård erbjuder utmärkta förutsättningar för idrotts- och friluftsaktiviteter, lägerskolor, dagsutfärder samt scouting!